Tietosuojaseloste Laatikkokauppa Carmi Oy

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Laatikkokauppa Carmi Oy
Köyliöntie 9
27710 Köyliö
Y-tunnus 2343819-5

Vastaava yhteyshenkilö

Kirsi Pitkänen, yrittäjä

puhelin: 050 520 2611
sposti: kirsi@laatikkokauppa.fi

Asiakasrekisteri

Nimi:

Laatikkokauppa Carmi Oy:n kuluttajaasiakasrekisteri

Laatikkokauppa Carmi Oy:n yritysasiakasrekisteri

Käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain liittymällä itse postituslistalle tilaamalla uutiskirjeen.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, puhelinnumeron, laskutus- ja toimitusosoitteen sekä sopimus- ja tilaustiedot, suoramarkkinointiluvan, sekä asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot.

Lainmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen ja/tai sopimuksen syntymisen yhteydessä tilauslomakkeella, yhteydenottolomakkeella, sähköpostilla tai itse kirjoitettuna tilaustapahtuman yheydessä. Rekisteriin kerätään lisäksi tilastotietoja tuotetilauksien ja kilpailuihin osallistumisen yhteydessä.

Lainmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta Carmi Oy:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Laatikkokauppa.fi:n verkkokaupan kautta ostoksen tehneillä asiakkailla ja uutiskirjeen tilaajilla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa yllä mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua Laatikkokauppa.fi-verkkokauppaan liittyvän uutiskirjeen tilaus. Rekisteröidyllä on myös oikeus milloin tahansa kieltää muu rekisterin tietojen perusteella tapahtuva suoramarkkinointi. Uutiskirjeen lopettamisilmoitus voidaan tehdä uutiskirjeessä annetun linkin kautta ja kieltoilmoitus muun suoramarkkinoinnin osalta voidaan tehdä ilmoittamalla siitä yllä mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse.

Laatikkokaupalla on kuitenkin kielto-oikeudesta huolimatta oikeus käsitellä tilauksen tehneiden henkilöiden tietoja, joiden tilaaman tuotteen valmistus ja toimitus on kesken, niin kauan kuin se on asiakassuhteen hoidon kannalta välttämätöntä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä yllä mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Laatikkokauppa.fi evästekäytäntö

Laatikkokauppa.fi-sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Laatikkokauppa kerää evästeiden avulla tietoja sivustolla vierailevilta henkilöiltä. Tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä, kehitetään liiketoimintaa ja kohdennetaan markkinointia.

Ne verkkosivustot, joille Laatikkokauppa.fi-sivustolta on linkkejä, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Käyttäjän tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse.

Mikäli käyttäjä ei hyväksy tietojen keräämistä evästeiden avulla, Laatikkokauppa.fi-sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

On hyvä kuitenkin huomioida, että evästeiden käyttö selaimessa on tarpeellista Laatikkokauppa.fi-sivuston asianmukaiselle toimimiselle. Jos evästeet kytketään pois päältä, tämä sivusto ei välttämättä toimi oikein ja se saattaa myös aiheuttaa ostotapahtuman epäonnistumisen.

Useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esimerkiksi Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

Käyttäjä voi myös käyttää useimmista moderneista selaimista löytyvää Private-ikkunaa, joka poistaa kaikki selaimella käyttäjän koneelle tallennetut evästeet siinä yhteydessä, kun ikkuna suljetaan.