Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Laatikkokauppa Carmi, Carmi Oy y-tunnus 2343819-5, Köyliöntie 9, 27710 Köyliö www.laatikkokauppa.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Kuluttajaverkkokaupparekisteri Pia Pitkänen 0505962772 pia@laatikkokauppa.fi

Yritysverkkokaupparekisteri Senni Salonoja 0504625632 senni@laatikkokauppa.fi

3. Rekisterin nimi

Laatikkokauppa.fi:n asiakasrekisteri

Laatikkokauppa fi:n yritysasiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain liittymällä itse postituslistalle tilaamalla uutiskirjeen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille markkinointitarkoituksessa.

Yritysrekisterin yhteystiedoille voidaan lähettää uutiskirjeitä ja tiedotteita.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

• Nimi
• Osoite
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Tilaustiedot sekä yritysrekisterissä laskutustiedot

• Suoramarkkinointilupa
• Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tilastotietoja tuotetilauksien ja kilpailuihin osallistumisen yhteydessä.

7. Tietojen luovutus

Laatikkokauppa.fi ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

9. Rekisteritietojen tarkastaminen

Laatikkokauppa.fi:n verkkokaupan kautta ostoksen tehneillä asiakkailla ja uutiskirjeen tilaajilla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

10. Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua Laatikkokauppa.fi-verkkokauppaan liittyvän uutiskirjeen tilaus. Rekisteröidyllä on myös oikeus milloin tahansa kieltää muu rekisterin tietojen perusteella tapahtuva suoramarkkinointi. Uutiskirjeen lopettamisilmoitus voidaan tehdä uutiskirjeessä annetun linkin kautta ja kieltoilmoitus muun suoramarkkinoinnin osalta voidaan tehdä ilmoittamalla siitä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse.

Laatikkokaupalla on kuitenkin kielto-oikeudesta huolimatta oikeus käsitellä tilauksen tehneiden henkilöiden tietoja, joiden tilaaman tuotteen valmistus ja toimitus on kesken niin kauan kuin se on asiakassuhteen hoidon kannalta välttämätöntä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.